Půjčka v exekuci nebo insolvenci není možná. Proč?

Půjčka v exekuci nebo insolvenci není možná. Proč?

Dluhová past sklapla. Někteří lidé se snaží ji opustit pomocí půjčky. Takovým řešením si ale mohou spíš utahovat smyčku. Naštěstí pro ně není získání úvěru v insolvenci nebo exekuci snadné – ba je to naopak nemožné.

Než se pustíme do vysvětlování okolností, které znemožňují získat kvalitní úvěr při problémech s dluhy, měli bychom se podívat na důležité pojmy, které budeme používat. Mnoho lidí má o tom, co je insolvence nebo exekuce spíše mlhavou nebo nesprávnou představu. Zkusíme to napravit.

1) Co je to insolvence?

Jednoduše řečeno jde o „platební neschopnost“ neboli neschopnost splácet své dluhy a závazky. Tento stav nelze zaměňovat s tzv. platební nevůlí – kdy dlužník splácení závazků záměrně sabotuje nebo zdržuje. Insolvence je nedobrovolná a člověk nemůže platit, ani kdyby chtěl. Nedisponuje totiž potřebnými zdroji.

Slovo insolvence je u nás poměrně často chápán jako synonymum „insolvenčního řízení“. Což je ale teprve následné právní řešení finančního úpadku insolventního dlužníka. Toto řízení upravuje zákon č. 182/2006 Sb.

Pokud jste v insolvenci, můžete se pokusit řešit svou situaci následujícími způsoby:

 • Reorganizace
 • Osobní bankrot čili oddlužení

Osobní bankrot a oddlužení

Nás bude zajímat především druhá varianta, protože reorganizace se týkají firem. Osobní bankrot ale může vyhlásit i soukromá osoba (nicméně od roku 2014 už i OSVČ nebo firma).

Insolvenční řízení a osobní bankrot ale nemůžete vyhlásit jen tak, protože se vám zachce. Musíte podat návrh a tento návrh musí být schválen. Podmínky jsou přitom poměrně přísné a ani jejich splnění nemusí být stoprocentní zárukou toho, že budete moci osobní bankrot vyhlásit.

Jaké jsou podmínky pro zahájení oddlužení?

 • Máte více než 2 různé věřitele a doba splatnosti dluhů a závazků byla překročena minimálně o 30 dní
 • Váš trestní rejstřík je bez záznamu
 • Správně sepíšete a podáte návrh na insolvenční řízení – a to včetně doložení všech potřebných údajů a dokumentů (i malá chyba při podání návrhu může být důvodem k jeho zamítnutí)
 • Žádost podá advokát nebo exekutor
 • Schopnost uhradit minimálně 30 % závazků do 5 let. Jde skutečně o minimální hranici. Skutečné požadované procento se může značně lišit

Proč se uchýlit k oddlužení?

Hlavním důvodem je naděje na vyřešení dluhů, aniž by došlo k zabavení vašeho majetku. Pokud se vám do určené doby podaří splatit požadované procento (např. do 5 let 30 % dluhů), bude vám zbytek dluhů prominut.

Jaká jsou úskalí?

 • Oddlužení není žádná procházka růžovým sadem. Nejde o nástroj chránící neplatiče. Naopak
 • Při neschopnosti dodržet stanovené požadavky, může být oddlužení zrušeno a vracíte se na začátek
 • Zbude vám pouze nezabavitelné minimum (6225 Kč v roce 2018)
 • Musíte platit insolvenčního správce a někdy uhradit i značnou zálohu soudu

Jakým způsobem oddlužení probíhá?

Při oddlužení se přistupuje buď ke splátkovému kalendáři, který musíte dodržovat, anebo ke zpeněžení majetku. Možná je i kombinace obojího

2) Co je exekuce?

Exekuce je krajním řešením insolvence. Vzniknout může při nesplacení dluhů nebo závazků – rozhodnutí o exekuci musí vydat soud. Ten tak může učinit na základě oprávněného požadavku vašeho věřitele, který má k dispozici tzv. exekuční titul (podklady, např. smlouva s exekuční doložkou).

Pokud soud nařídí exekuci a pověří exekutora jejím vykonáním, stále máte ještě šanci na „záchranu“. Exekutor vás musí do 15 dnů informovat o schválené exekuci – a potom vám běží ještě 30denní lhůta, během které můžete své závazky uhradit dobrovolně. V tuto chvíli už ale zaplatíte nejen dluh a úroky, ale i další náklady. Už nyní vás tedy exekuce vyjde draho; a to ještě ani nezačala. Později to ale bude horší, proto se vyplatí – pokud je to možné – dluh zaplatit ještě aspoň v této fázi.

Co se děje během exekuce?

 • Nesmíte nakládat se svým majetkem, výjimkou je pouze uspokojení základních životních potřeb, správa majetku nebo obchodní/provozní činnost
 • Exekuce zasáhne i společné jmění manželů
 • Může dojít k zabavení a dražbě nemovitého a movitého majetku
 • Může dojít k blokaci účtu nebo srážkám z příjmů (týká se nejen příjmů ze zaměstnání)

Půjčka v exekuci nebo v insolvenci?

Pokud si myslíte, že je vychytralé pokusit se vyřešit insolvenci nebo hrozící exekuci půjčkou, mýlíte se. Ve vaší situaci se navíc k solidnímu úvěru nedostanete.

Proč?

Bankovní i nebankovní poskytovatelé musejí prověřovat bonitu a platební schopnost klienta. Insolvence žadatele vede k okamžitému zamítnutí půjčky.

Jak banka nebo nebankovní poskytovatel ověřuje platební schopnost?

 • Využívá se tzv. skóring, podle kterého jsou žadatelé hodnoceni
 • Poskytovatel může požadovat výpis z vašeho účtu a bude se zajímat o veškeré vaše příjmy a výdaje
 • Poskytovatel prověří, jestli nefigurujete v některé databázi dlužníků
 • Pokud vám hrozí exekuce nebo jste v insolvenčním řízení, poskytovatel se to velice snadno dozví

Lze to nějak obejít?

Pokud jde o poctivé poskytovatele (bankovní i nebankovní), kteří postupují podle zákonů, není možné se za daných okolností k půjčce dostat. Mnoho lidí může napadnout oslovení soukromého sponzora nebo využití nabídky pochybného lichváře. Takové jednání je ale nesmírně rizikové a pravděpodobně vám přinese mnohem více problémů než užitku.

Jednoduše řečeno platí: Pokud jste v insolvenci nebo vám hrozí exekuce, na půjčování peněž zapomeňte!

Komentáře k článku

Výše půjčky

10 000 Kč - 800 000 Kč

Doba splatnosti

6 - 84 měsíců

Zpracování

ihned

Katalog půjček

Srovnejte si půjčky podle sebe a vyberte si tu pravou.

Srovnat půjčky