Podle čeho se poskytovatelé rozhodují, jestli vám půjčí, nebo nepůjčí?

Podle čeho se poskytovatelé rozhodují, jestli vám půjčí, nebo nepůjčí?

Skóring anebo bonita. To jsou slova, která budeme v následujícím článku skloňovat nejčastěji. Právě ony vám totiž mohou otevřít, nebo naopak zabouchnout dveře k získání půjčky. Pokusíme se proto trochu poodkrýt roušku jejich tajemství.

Lepší „vhled“ do těchto záležitostí vám totiž může pomoci například zjistit, kde jste při zamítnuté žádosti udělali chybu a co byste měli dohnat, abyste svou bonitu zvýšili a uspěli.

Bonita aneb důvěryhodnost klienta

Pojem bonita se v oblasti úvěrů a půjček používá k označení schopnosti splácet – a samozřejmě je tím myšlena schopnost splácet úvěr. V širším smyslu označuje bonita klientovu solventnost a schopnost dostávat závazkům.

A jak se tato bonita zjišťuje? K tomu právě slouží zmíněný „skóring“ (scoring). A tady začíná strastiplná cesta za získáním půjčky lemovaná spoustou papírů, osobních údajů, výpisů z účtu a dalších dat a informací, která budete možná muset bankovnímu nebo nebankovnímu poskytovateli doložit. Na jaké konkrétní věci se finanční instituce zaměřují?

Jak se počítá skóring?

Pojem skóring neoznačuje žádný konkrétní, přesně stanovený postup. Každý poskytovatel a každý úvěrový produkt bude spojen s jinými nároky. Přesto vám můžete prozradit, o jaké aspekty vašeho života a zejména vaší finanční situace se bude banka (potažmo i nebankovní společnost) zajímat.

1) Základní osobní informace

Při žádosti o půjčku musíte samozřejmě uvést své generálie zahrnující jméno, datum narození (rodné číslo), bydliště apod., což je nutné kvůli vystavení smlouvy. Některé z těchto údajů ale mohou mít svůj význam i pro skóring.

  • Například nejvyšší dosažené vzdělání žadatele – celkem pochopitelně zde platí přímá úměra. Čím vyšší stupeň vzdělání, tím více pomyslných „bodů“ při vyhodnocení žádosti.
  • Roli hraje taky věk – zde je to naopak. Vyšší věk znamená spíše přítěž. Ale nemusí to platit zdaleka vždy a u každé půjčky.
  • Pohlaví – ano, i to může mít svůj význam. Nehledejte v tom ale nějakou skrytou diskriminaci. Jde o prostou statistiku. Muži jsou totiž obecně poněkud méně důslední a své úvěry častěji „zapomínají“ splácet.
  • Zaměstnání, profese – tahle položka asi příliš nepřekvapí. Zaměstnání souvisí nejen s výší platu, ale i určitým zázemím a jistotou. Některá jsou na tom lépe, jiná hůře. Horší pozici má zpravidla například drobný živnostník, už jen proto, že v podnikání jsou zisky vždy nejisté a často nestálé. Protože je toto téma důležité, pojďme se na něj podívat podrobněji.

2) Zaměstnání a příjmy

Zaměstnání nebo zisky z podnikání jsou pro většinu lidí hlavním zdrojem financí – a tedy i základním příjmem použitelným pro splácení úvěru. Poskytovatele bude zajímat výše příjmů, ale nejen to. Velkou roli hraje i stabilita.

U zaměstnaných osob je například často vyžadována smlouva na neurčito a žadatel nesmí být ve zkušební lhůtě. Poskytovatele ale mohou zajímat i další příjmy. Například z důchodů (starobního nebo invalidního), z pronájmů, z různých sociálních příspěvků a podobně.

3) Výdaje

Kromě příjmů budou hodnoceny i vaše výdaje. V některých případech mohou poskytovatelé vyžadovat i výpis z vašeho účtu za určité období. Při analýze výdajů jsou totiž banky velmi důkladné a každý výdaj vám může přitížit.

Spoříte si?

Určitou výjimku mohou představovat například výdaje na stavební nebo důchodové spoření apod. – ty naopak působí důvěryhodně a vypovídají o žadateli, že myslí na budoucnost, což je pro bonitu velmi důležitý faktor.

Pokud máte přemrštěné výdaje, ani vysoký příjem vám nemusí zajistit, že získáte potřebný úvěr. Pro poskytovatele bude totiž směrodatné, jak umíte s financemi hospodařit. Velmi špatnou známkou jsou například výdaje na hazard. Z výpisu účtu si přitom poskytovatel může udělat poměrně přesnou představu o tom, kam vaše peníze odcházejí.

4) Další půjčky

Využíváte a splácíte ještě další úvěrové produkty? V tom případě se vaše šance na novou půjčku rapidně snižují. A to dokonce i v případě, že všechny tyto závazky splácíte bez problémů.

5) Vroubky z minulosti

Poskytovatele nebude zajímat pouze vaše současnost a budoucnost, ale budou pečlivě pátrat i ve vaší minulosti. A to zejména v té finanční. Ku pomoci jim budou především takzvané „registry dlužníků“, ve kterých mohou být záznamy o vašich problémech dostát závazkům různého druhu. Mezi nejznámější registry patří:

  • Centrální registr dlužníků (CERD)
  • Bankovní registr klientských informací (BRKI)
  • Czech Banking Credit Bureau (CBCB)
  • Nebankovní registr klientských informací (NRKI)
  • Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům (SOLUS)

6) Majetkové poměry

I finance uložené v nemovitých či movitých majetcích mohou hrát důležitou roli. Při nedostatečné bonitě může být majetek dokonce rozhodující v případě, že s ním budete ručit. A tím se dostáváme k dalšímu bodu.

Lze půjčku získat, i když skóring dopadl špatně?

I v případě, že jste v některých bodech pohořeli, nemusí být věc nutně skončena. Pokud o úvěr opravdu stojíte, můžete si k němu pomoci zejména dvěma způsoby: ručením anebo společnou žádostí.

Pokud seženete spolužadatele (ručitele), vaše majetky a příjmy se sčítají a riziko se dělí mezi vás dva. Pro poskytovatele je tento stav výhodnější a bezpečnější. Další možností je ručení vlastním majetkem (obvykle nemovitým), jak bylo řečeno výše.

Komentáře k článku

Výše půjčky

10 000 Kč - 800 000 Kč

Doba splatnosti

6 - 84 měsíců

Zpracování

ihned

Katalog půjček

Srovnejte si půjčky podle sebe a vyberte si tu pravou.

Srovnat půjčky