Jak ukončit smlouvu povinného ručení, krok za krokem?

Jak ukončit smlouvu povinného ručení, krok za krokem?

Každé vozidlo provozované na tuzemských komunikacích jej musí ze zákona mít, bez pojistného by byla jakákoliv jízda velkým rizikem, nikdy totiž nevíme, co se může stát. Už řadu let je u nás povinné, řidiči sbírají bonusy za jízdu bez nehod a volí mezi čtvrtletní, pololetní nebo roční frekvencí plateb pojistného. A někdy také zvažují, za jakých podmínek je možné toto povinné ručení ukončit. Někdo automobil prodá, jiný se rozhodne z nějakého důvodu sešrotovat. Velmi často se také někteří řidiči rozhodnou změnit pojišťovnu, protože dostanou výhodnější nabídku a meziročně tak mohou ušetřit zajímavé peníze.

V každém případě je nutností písemná forma

Emaily nestačí, telefonáty už vůbec ne – vypovědět smlouvu můžete, podobně jako v řadě dalších případů, jedině písemně. Jakákoliv jiná varianta bohužel nepřipadá v úvahu, zákony hovoří jasně, takže bude zapotřebí zapojit tiskárnu a připravit si vše potřebné. Nevyhnete se většinou ani návštěvě pošty, snad jedině pokud je pobočka vaší pojišťovny blízko bydliště. V opačném případě je doporučené psaní rychlejší variantou, vyplnění podacího lístku je už formalita. Šetřit se nevyplácí, pokud chcete výpovědní listinu poslat obyčejnou poštou, připravte se na to, že nemáte v rukou žádný důkaz a zásilka se může po cestě snadno ztratit. Od věci jistě není také tzv. dodejka, za symbolický poplatek tak budete mít v rukou vše, co potřebujete – pojišťovna nemůže říci, že výpověď nedostala.

Pokud si nevíte rady, jak má být písemná výpověď strukturovaná, nevadí. Internet je plný vzorů, které jsou v každém případě platné, i když se mohou svou podobou trochu lišit. Důležité je, aby byly v dokumentu uvedeny obě smluvní strany, tedy pojistitel i pojistník – stejně jako strohý fakt, že smlouvu vypovídáte (stačí uvést, že je to v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami pojišťovny). Měli byste také dostat potvrzení o bezeškodném průběhu pojištění, pokud na něj máte nárok – nezapomeňte se o něm ve výpovědi zmínit! Výpověď může být velmi krátká, dokument se bez problémů vejde i na jedinou stránku A4.

1) Výpověď k výročí smlouvy je vůbec nejčastější

Bohužel, zrušit pojistku nelze ze dne na den, kdykoliv by se nám zrovna zachtělo. Pojišťovny jen s nelibostí ukončují povinné ručení po dohodě, takže bude velmi pravděpodobně nutné počkat na výročí podepsání smlouvy. Samotnou výpověď byste však měli poslat ještě dříve, musí dorazit na pojišťovnu nejpozději šest týdnů před tím, než stávající (roční) smlouva vyprší. Pokud tuto podmínku splníte, nemusíte už brát ohled na cokoliv dalšího. Jde tedy o poměrně jednoduchý proces.

V opačném případě by došlo k tzv. automatické prolongaci, podobně jako tomu je například u různých poskytovatelů telekomunikačních služeb. Smlouva by se obnovila o další rok a museli byste dále čekat, navíc by bylo samozřejmě nutné uhradit roční pojistné, které činí řádově několik tisíc korun. Je proto nutné jednat včas a nenechávat řešení na poslední chvíli. Výročí pojistné smlouvy, jež je uvedeno na zelené kartě, je nejtypičtějším důvodem pro výpověď. Smlouva pak zanikne k tomuto datu a měla by na ni plynule navazovat ta, kterou sjednáte u jiné pojišťovny (pokud budete vozidlo provozovat i nadále, protože bez pojistky zkrátka nelze vyjet na silnici – pokud tedy nechcete riskovat obrovskou pokutu a další nepříjemnosti).

2) Výpověď záhy po uzavření smluvní dohody

Pokud budete nespokojeni s podmínkami smlouvy, kterou jste nedávno podepsali, existuje samozřejmě cesta zpět, ale musíte si tento krok rozmyslet včas. Konkrétní lhůta činí dva měsíce od podepsání dohody, důvod uvádět nemusíte (respektive jde o tzv. výpověď bez udání důvodu). V den, kdy podáte výpověď, startuje osmidenní výpovědní lhůta – hned po jejím vypršení smlouva zanikne. Osobně na pobočce pojišťovny nebo písemně doporučenou zásilkou, obě varianty jsou zcela v pořádku.

3) Ukradli vám auto? Pojistné je vypovězeno ihned

Pokud dojde k odcizení vašeho vozu, pojišťovna musí jednat rychle. Potřebuje k tomu ale samozřejmě součinnost policie, bez příslušného dokladu – tj. protokolu dokumentujícího samotnou krádež – nelze dohodnout v tomto směru vůbec nic. Pojistné pak může zaniknout v den oznámení na policii, takže jistě nemáte důvod nějak váhat. Dojít na nejbližší policejní služebnu, sepsat protokol a s tím pak okamžitě dojít na pojišťovnu, přiložit pak ještě velký technický průkaz. Přesně tento postup vás uchrání budoucích komplikací, pokud by například kradené auto způsobilo nehodu.

V případě, že vám pojišťovna oznámí zvýšení pojistného, se kterým nebudete souhlasit, výpověď je možná samozřejmě také. Na její doručení máte nicméně čas – lhůta činí celý jeden měsíc ode dne, kdy vám byla změna hlášena. Pojišťovna obvykle v dopisu/mailu tuto alternativu sama uvede, byť drobnými písmeny v závěru celého oznámení. Mimochodem, musíte být o této zamýšlené změně informováni přinejmenším dva měsíce před výročím uzavření smlouvy.

Jak na výpověď smlouvy povinného ručení

4) Vozidlo prodáváte, tudíž už není důvod hradit pojištění

Snad každý z nás alespoň jednou v životě prodával auto. Součástí celé transakce je nejen kupní smlouva, ale také nutnost vyznačení změny vlastníka ve velkém technickém průkazu. Když je vše již potvrzené, pojišťovna nemá důvod se změnou otálet. Někdy po vás bude vyžadována jen kopie kupní smlouvy, jindy aktualizovaný velký technický průkaz, záleží zde na konkrétním pojistiteli a jím stanovených podmínkách. Pojistné zanikne neprodleně, respektive v den osobního podání nebo doručení výpovědi pojišťovně. Pochopitelně máte nárok na vrácení pojistného, stačí se pak už jen domluvit, na který konkrétní účet vám bude částka zaslána.

V případě, že dočasně odhlašujete vůz z registru, ať už k tomu máte jakýkoliv důvod, opět bude zapotřebí předložit velký technický průkaz – v něm totiž musí být daná skutečnost zaznamenána. Pojištění je pak ukončeno v den, kdy tuto věc pojišťovně oznamujete, totéž platí, pokud budete vozidlo z registru odhlašovat už trvale a předáte je k likvidaci.

5) Pojistná událost? Výpověď je možná do tří měsíců

Pokud dojde k pojistné události, u níž byste byli uvedeni jako její prokazatelný viník, můžete ukončit pojištění samozřejmě také – lhůta je zde tři měsíce od ohlášení na pojišťovně. Výpovědní lhůta pak činí jeden měsíc. V tomto případě může samozřejmě smlouvu vypovědět i příslušná pojišťovna a na vás pak bude najít si případně jiného pojistitele. Ale to už je jiný příběh.

Co při samotné výpovědi obecně platí a na co nezapomenout?

  • Dokument musí obsahovat i číslo smlouvy. Bez něj je výpověď bohužel neplatná.
  • Klíčový je den, na nějž připadá výročí pojistné smlouvy – vyznačte si jej pečlivě v kalendáři!
  • Vlastnoruční podpis je nutný. Výpověď musí podepsat ten, na koho je smlouva vedena.
  • V případě, že žádáte o vrácení přeplatku, je ve smlouvě nutné uvést i vaše číslo účtu.

Ať už jde o přepis vozu a změnu vlastníka, krádež, likvidaci nebo pojistnou událost, vždy je vaší povinností dané skutečnosti co nejdříve oznámit pojišťovně a neotálet. Povinností pojišťovny není zjišťovat z registru vozidel změny majitele nebo uložení SPZ do depozitu. Včasným nahlášením se pak vyhnete tomu, abyste zcela zbytečně hradili pojistné, které může činit třeba i více než pět tisíc korun za rok. A to je, ruku na srdce, pro rodinný rozpočet poměrně vysoká částka, s níž by šlo s přehledem naložit jinak, například investovat do akcií.

Komentáře k článku

Výše půjčky

10 000 Kč - 800 000 Kč

Doba splatnosti

6 - 84 měsíců

Zpracování

ihned

Katalog půjček

Srovnejte si půjčky podle sebe a vyberte si tu pravou.

Srovnat půjčky