Exekuce na plat a na účet – co mohu dělat a jaká mám práva?

Exekuce na plat a na účet – co mohu dělat a jaká mám práva?

Exekuce je velkým strašákem současné doby. Bojí se jí hlavně lidí, kteří mají dluhy, které dlouhodobě neřeší. Jednoho dne může vše dojít do stavu, že na jejich dveře takzvaně zaklepe exekutor. Fakt je takový, že mnoho exekutorů dnes dlužníka ani nenavštíví. Mají i jiné možnosti, jak dluh vymoci. Mezi ty se řadí exekuce na plat, nebo exekuce na účet.

Co je to vlastně exekuce?

V procesu vymáhání dluhu jde o poslední krok, jak se dají dlužné peníze vymoci. Jde ve své podstatě o donucení dlužníka k zaplacení. Hlavní roli v tomto procesu hraje osoba exekutora, která má páky na to, aby od dlužníka požadovanou sumu získal.

Nutno říci, že exekuce nenastane hned po tom, co budete někomu dlužit. Je třeba projít celkem časově náročným legislativním kolečkem, které souvisí s upomínáním, často platebním rozkazem i soudním jednáním. V těchto jednotlivých krocích má dlužník možnost se bránit, pokud je po něm částka účtována neoprávněně. Až po finálním rozhodnutí dostává dluh na stůl exekutor, který začne konat.

Exekuce na plat jako velmi častá možnost vymáhání dluhů

Nejčastější možností, jak může exekutor vymáhat dluh, je exekuce na plat. V tomto případě zašle vašemu zaměstnavateli příkaz k tomu, aby vám ze mzdy strhával částku, kterou mu bude následně zasílat. To, že proti vám běží exekuce se můžete ve velkých firmách dozvědět třeba až z výplatní pásky. Pokud vám zaměstnavatel o exekuci neřekne a do té doby na vaši adresu nedorazí ani dopis od exekutora, nevíte nic.

Jak exekuce na plat probíhá?

Exekuce na plat je charakteristická tím, že vám z vaší mzdy peníze strhává zaměstnavatel, který danou částku posílá na účet exekutora. Když je vydán exekuční příkaz, musí tuto povinnost zaměstnavatel plnit. Jinak se sám vystavuje postihu. Exekutor v tu chvíli využívá zaměstnavatele jako prostředníka v tom, aby dosáhl na požadované peníze.

Druhou častou situací je exekuce na plat?

Druhá metoda, jak může exekutor spustit vymáhání dluhu bez toho, aby dlužníka osobně navštívil, je exekuce na účet. V takovém případě zašle pokyn bance, aby účet dlužníka takzvaně zmrazila. Ten pozbývá možnosti s finančními prostředky, jakkoliv disponovat. Nemůže:

  • Vybírat peníze z bankomatu
  • Vybírat peníze na pobočce
  • Platit kartou vázanou k účtu

I v tomto případě dlužník o exekuci na účet dozví až později. Buď přímo od banky, když se táže na nemožnost vybrat peníze, nebo z dopisu, který mu přichází až po zablokování jeho bankovního konta. I tady je banka jakýmsi prostředníkem, který má povinnost konto zablokovat a poslat exekutorovi tolik, kolik požaduje.

Jak dlouho exekuce trvají?

Odpověď je jednoduchá. Je to do té doby, než exekutor získá částku, která má vymoci. Ta obsahuje nejenom samotnou výši původního dluhu, ale obsahuje také úroky, stejně jako obsahuje i odměny exekutora. Teprve ve chvíli, když exekutor vymůže vše, může dát pokyn k tomu, aby byla exekuce na plat i exekuce na účet zastavena.

Celková délka trvání exekuce se odvíjí od řady věcí. Rozhoduje jak výše dluhu, tak i výše platu, nebo stav bankovního konta. Pokud je vymáhána pouze malá suma, a plat je dostatečný, nebo je na bankovním kontě dostatečná částka, může exekutor dostat své peníze obrazem (v praxi mluvme spíše o dnech až týdnech). Následně exekuce končí.

Může se dlužník o exekuci dozvědět předem?

Exekutor nejprve koná a potom informuje dlužníka. Z jeho strany je to pochopitelné. Nejprve chce zajistit srážku ze mzdy, nebo zablokovat účet. To proto, aby dlužník nemohl provést rychlou domluvu se zaměstnavatelem na úpravě mzdy, nebo aby si nemohl rychle vybrat všechny své prostředky z bankovního účtu. Pokud by byl dlužník nejprve informován o tom, co na něj exekutor takzvaně chystá, nemusela by být exekuce úspěšná.

Přesto určité možnosti toho, jak se daný stav dozvědět existují. Pokud někdo dlouhodobě nesplácí a nereaguje na upomínky ani platební rozkaz, může očekávat že exekuce dříve nebo později přijde. Další variantou zjištění jsou různé registry. Jejich pravidelnou kontrolou lze zjistit, zda člověk má nebo nemá exekuci. Třetí pomocnou ruku mohou nabídnout banky. Těch se exekutor ptá na existenci konta a množství finančních prostředků. Ty jsou povinni mu odpovědět. Některé však tento administrativní krok naúčtují svým klientům. Ti vidí na svém účtu srážku a tím nepřímo zjistí, že jsou v hledáčku exekutora. Mohou tak mít hodiny nebo dny na to, aby konali.

Exekuce platu

Exekuce na plat vám nikdy nevezme celou mzdu

I když je exekuce na plat nepříjemnou záležitostí, je dobré vědět, že vám nikdy nebude zabavena celá vaše mzda. Zákon stanovuje jasně definované množství finančních prostředků, které musíte dostat i pokud jste v exekuci. Jako první je třeba zmínit, že výše exekučních srážek se nepočítá ani ze superhrubé, ani z hrubé, ale počítá se výhradně z čisté mzdy.

Jaká je výše aktuální nezabavitelné částky?

Nezabavitelná částka z čisté mzdy, kterou musíte dostat za všech okolností, je suma 6 428,67 Kč. Tolik dostanete, pokud nemáte rodinu a žijete sám. Jestliže máte manželku a děti, označuje se každý takový člen domácnosti za vyživovanou osobu. Za každou vyživovanou osobu vám navíc musí exekutor nechat ještě 1 607,17 Kč. A nehraje roli, zda vyživovaná osoba v domácnosti má nebo nemá příjem. Dále ještě dlužníkovi zůstanou 2/3 ze zbytku čisté mzdy, který zůstal po odečtení nezabavitelných částek.

Příklad: Ženatý s 1 dítětem a mzdou 25 000 Kč

V souvislosti s těmito informacemi se můžeme podívat na několik příkladů. U muže žijícího s manželkou a jedním dítětem bude nezabavitelná částka činit 6 428,67 Kč + 1 607,17 Kč + 1 607,17 Kč = 9 644 Kč. K této částce se ještě přičte 2/3 ze zbytku čisté mzdy po odečtení nezabavitelné částky a celkově tak dlužníkovi zůstane z čišté mzdy 25 000 Kč měsíčně rovných 19 881 Kč na osobní útratu. To už je suma, se kterou se dá celkem bez problémů vyžít. Zbytek jeho mzdy zamíří věřitelům. Ještě zajímavější situace by nastala, pokud by vydělával méně, než je jeho nezabavitelná suma. V takovém případě má exekutor smůlu a exekuce na účet se zcela míjí účinkem.

I exekuce na účet vám povoluje vybrat si určitou sumu

Pokud proběhne exekuce na účet, znamená to, že se ke svým penězům nedostanete klasickou cestou. Zákon však přesto umožní, abyste ze svého účtu určitou sumu vybrali. Jedná se o částku, která odpovídá dvojnásobku životního minima. Tato suma se rok od roku mění podle toho, na kolik je výše životního minima stanovena. Aktuální životní minimum je pro jednotlivce 3 410 Kč. Z účtu si lze vybrat v případě exekuce zcela legálně 6 820 korun českých.

Tato nezabavitelná suma však není podobně jako u platu dostupná každý měsíc. Jedná se o částku jednorázovou, kterou si lze vybrat pouze jednou jedinkrát, a to najednou. Daný výběr není umožněn přes bankomat nebo cashback služby. Pro výběr je třeba navštívit banku a vyplnit příslušený formulář. Banka musí ověřit, zda už k výběru nedošlo a poté vám vyplatí požadovaný obnos.

Tip v případě, že máte hypotéku: Před tím, než nad svojí hypotékou zlomíte hůl, zkuste ji nejprve refinancovat. Je pravděpodobné, že se dostanete na lepší úrokovou sazbu a měsíční splátky se vám výrazně sníží.

Domluva s exekutorem může existovat

Řada lidí se domnívá, že pokud mají exekuci na účet nebo na plat, nemohou dělat vůbec nic a musí čekat na to, až jim exekutor účet uvolní. Ani to nemusí být pravda. V daných situacích je vhodné exekutora kontaktovat a zkusit se s ním domluvit. Ideální je navrhnout přijatelný splátkový kalendář, na který mnoho exekutorů slyší.

Jeho schválení však není automatické a není na něho žádný nárok. Pokud však nabídnete dobu splacení do 6 měsíců a obratem zašlete zajímavou první splátku, může exekutor vidět snahu a může splátky nejenom povolit, ale může vám například i odblokovat účet. Vše je v tomto případě individuální a záleží na mnoha různých věcech, které budou hrát roli. Bez jakékoliv iniciativy z vaší strany však vyhovění neočekávejte.

Další zdroje:

Komentáře k článku

Výše půjčky

10 000 Kč - 800 000 Kč

Doba splatnosti

6 - 84 měsíců

Zpracování

ihned

Katalog půjček

Srovnejte si půjčky podle sebe a vyberte si tu pravou.

Srovnat půjčky