Vše o předčasném splacení půjčky

Vše o předčasném splacení půjčky

Ještě předtím, než se rozhodnete vzít si spotřebitelský úvěr, je vhodné seznámit se se všemi jeho podmínkami. Proto se poskytovatelů půjček nebojte ptát, ušetří vám to mnoho problémů do budoucna. Mezi možnostmi, které můžete využít v souvislosti se splácením spotřebitelského úvěru, je rovněž jeho předčasné splacení. Pokud získáte finance a chcete úvěr rychle splatit, jeví se to jako zajímavá varianta, jak ze závazku rychle ven. V našem článku se proto podíváme na to, co byste si měli podchytit s ohledem na předčasné splacení spotřebitelského úvěru, které vám někdy může přijít vhod.

Předčasné splacení garantuje zákon

Předčasné splacení garantuje zákon
a poplatky mají svá pravidla…

Všichni poskytovatelé půjček samozřejmě musí poskytovat své služby v souladu se zákonem. A pokud se jedná o předčasné splacení, nenechte se nachytat poskytovateli půjček na to, že jde o bonus k půjčce. Poskytovatelé spotřebitelských úvěrů vám totiž musí předčasné splacení umožnit ze zákona. Je to tedy jejich povinnost.

A tím to rozhodně nekončí. Poskytovatel spotřebitelského úvěru po vás může vyžadovat pouze nutné a objektivně odůvodnitelné náklady spojené s předčasným splacením. Zákon o spotřebitelském úvěru dokonce stanovuje maximální výši poplatku za předčasné splacení, kde mohou nastat dva případy:

  • Poplatek maximálně 0,5 % z předčasně splacené částky
  • Poplatek maximálně 1 % z předčasně splacené částky

Kolik může být maximální výše poplatku z předčasně splacené částky je určena skutečností, jaká doba vám zbývá do řádného splacení úvěru. Pokud je to méně než jeden rok, platí maximálně 0,5 %, pokud je to déle než jeden rok, potom platí nejvýše 1 %.

Zákon o spotřebitelském úvěru rovněž deklaruje, že výše poplatku nemůže přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel jinak zaplatil za období od data předčasného splacení do data řádného splacení spotřebitelského úvěru.

Případy, kdy poplatek nemůže být vyžadován vůbec

Z dosud uvedeného je zřejmé, že výše poplatku za předčasné splacení se tedy vypočítává z výše mimořádné splátky. Existují však situace, kdy po vás poskytovatel úvěru vůbec nemůže požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení. Jedná se o případy, kdy předčasné splacení bylo provedeno:

  • V rámci plnění z pojistné smlouvy
  • U spotřebitelského úvěru poskytnutého formou možnosti přečerpání
  • V období bez stanovené pevné úrokové sazby

Pokud tedy vezmeme v úvahu modelový příklad, kdy řekněme máte uzavřenu pojistnou smlouvu určenou k zajištění splacení spotřebitelského úvěru a z plnění této smlouvy bude úvěr splacen, poplatek se vás netýká.

Máte právo na snížení nákladů spotřebitelského úvěru

Nejsou to ale pouze poplatky, na které je potřeba si dávat pozor při předčasném splacení spotřebitelského úvěru. Důležité je znát svá práva také s ohledem na další skutečnosti. Pokud se totiž rozhodnete předčasně splatit úvěr, na což tedy máte plné zákonné právo, vzniká vám také právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru.

Není totiž důvod, abyste platili něco, co už nevyužíváte. Máte tedy právo na snížení nákladů o výši úroků a jiných související nákladů, které byste byli nuceni platit v případě, pokud by k předčasnému splacení nedošlo a spláceli byste úvěr až do původně stanoveného termínu.

Když se rozhodnete spotřebitelský úvěr splatit

Pokud přistoupíte k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru, je potřeba vědět, kolik peněz vám ještě zbývá doplatit. Pokud tuto částku nevíte, poskytovatelé půjček buď nabízejí formuláře pro žádost o vyčíslení předčasného splacení spotřebitelského úvěru, nebo v některých případech stačí pouze zajít na pobočku konkrétní finanční instituce. Zjistěte si tedy, jak je to u vašeho poskytovatele půjčky. Získáte každopádně aktuální zůstatek jistiny a další potřebné informace. Splatit úvěr potom můžete:

  • V celé jeho výši
  • Část úvěru

Pokud se rozhodnete k předčasnému splacení vašich současných závazků, dává vám to nepochybně možnost začít s čistým štítem. Zbavit se této zátěže rozhodně může být velká úleva.

Splatit spotřebitelský úvěr můžete prakticky kdykoliv

Co je důležité ještě podotknout, je to, že splatit spotřebitelský úvěr můžete ze zákona skutečně kdykoliv. Pokud se tedy dnes rozhodnete, že chcete doplatit zbytek úvěru mimořádnou splátkou, nikdo vám v tom nemůže bránit. Drobné výjimky jsou zde pouze u spotřebitelského úvěru na bydlení.

Je tedy předčasné splacení výhodné?

Vzhledem k zákonným úpravám, které vznikly v posledních letech, se stává předčasné splacení spotřebitelského úvěru zajímavým řešením, pokud se zlepší vaše finanční situace. Jednoduše se můžete svého závazku dříve zbavit, přičemž účtování poplatků úvěrovými společnostmi má svá jasně daná pravidla. V průběhu let se tak podmínky předčasného splacení pro spotřebitele podstatně zlepšily, což je ostatně patrné i z výčtu práv spotřebitele, se kterými jsme vás mimo jiné seznámili i v tomto článku.

Problematika předčasného splacení je však velmi komplexní, proto v případě možných budoucích sporů s poskytovatelem spotřebitelského úvěru o výklad zákona, je vhodné váš případ konzultovat s právníkem. Ten by měl kvalifikovaně posoudit veškeré aspekty vašeho konkrétního případu.

Než se rozhodnete přistoupit k samotnému předčasnému splacení, uvědomte si také další roviny takového rozhodnutí. Řekněme, že jste nyní skutečně v lepší finanční situaci, a proto si můžete dovolit předčasné splacení spotřebitelského úvěru. Může se však stát, že peníze, které použijete na mimořádnou splátku, vám časem budou chybět. Mohou přijít nečekané výdaje či jakákoliv jiná nepředvídatelná událost. Proto není příliš prozíravé používat na předčasné splacení úvěru veškeré své rezervní prostředky.

Komentáře k článku

Výše půjčky

10 000 Kč - 800 000 Kč

Doba splatnosti

6 - 84 měsíců

Zpracování

ihned

Katalog půjček

Srovnejte si půjčky podle sebe a vyberte si tu pravou.

Srovnat půjčky