Je pojištění schopnosti splácet výhodné nebo naopak zbytečné?

Je pojištění schopnosti splácet výhodné nebo naopak zbytečné?

V dnešní době můžete uzavřít velké množství různých pojištění. Pojistit se, skutečně v mnoha případech dává smysl, protože v případě související pojistné události nás to může ochránit od velkých problémů. Ne každé pojištění však musí být tak výhodné, jak se může na první pohled zdát. V našem článku se podíváme na to, jak je to s pojištěním schopnosti splácet.

Pojištění, které kryje jenom něco

Protože život na dluh je stále populárnější, řada lidí má hned několik úvěrů. Potom stačí málo a problém je na světě. Nemusí to být ale pouze spotřebitelské úvěry, ale samozřejmě také smysluplnější finanční produkty, jako jsou třeba hypotéky. Také tady neschopnost splácet, třeba v důsledku nepředpokládané životní situace, může znamenat zbytečné potíže. Možná i proto jste i vy uvažovali o pojištění schopnosti splácet. Takové pojištění obvykle:

  • Poskytuje krytí při výpadku příjmů v nenadálých životních situacích
  • Má rovněž řadu výjimek

Jistě si řeknete, že je určitě fajn chránit se proti nenadálým životním situacím. To by však takové pojištění muselo splnit vždy to, co od něj většina lidí očekává. To se bohužel často nestane, a to právě v důsledku toho, že tento druh pojištění mívá řadu výluk. To jsou jednoduše situace, na které se prostě nevztahuje. Přitom jsou to také situace, do kterých se můžete dostat naprosto běžně.

Obvyklá rizika vedoucí k neschopnosti splácet

Pojďme se nyní podívat na některá nejběžnější rizika, která může pojištění schopnosti splácet krýt. To však samozřejmě neznamená, že každá pojistka kryje všechna rizika, zpravidla jsou kryta jenom některá z tohoto výčtu, a to ještě s řadou omezení. Mezi nejčastější rizika krytí platební neschopnosti tedy patří:

  • Ztráta zaměstnání
  • Pracovní neschopnost
  • Hospitalizace
  • Invalidita
  • Smrt

Podíváme se v následující části článku na tato rizika podrobněji, konkrétně pak na obvyklé výjimky či pravidla, která jsou obvykle s krytím těchto rizik spojena. Ty pro vás totiž mohou představovat nepříjemné překvapení, jakmile očekáváte plnění pojistky.

Celý les výjimek a pravidel

Nejprve se podívejme na ztrátu zaměstnání. To je samozřejmě skutečnost, které se většina lidí v souvislosti se splácením úvěrů obává nejvíce. Najít si nové zaměstnání totiž může trvat nějakou dobu. Během této doby máte výpadek v příjmech a pokud nedisponujete dostatečným finančním polštářem, vzniká velký problém. Pojištění schopnosti splácet však nepokrývá všechny případy, které souvisejí se ztrátou zaměstnání. Nesmí se jednat například o ukončení pracovního poměru vlastním přičiněním, ať už vyhazov nebo odchod z vlastní vůle. Také se často musí jednat o ukončení pracovního poměru, který byl uzavřen na dobu neurčitou (a vůbec si toto riziko nemohou pojistit podnikatelé). Pokud nakonec dojde na pojistné plnění, splátky navíc nebudou hrazeny ihned, ale:

  • Až po 2 měsících evidence na Úřadu práce
  • Nejdéle po dobu 1 roku

Pojďme dále. Pokud nastane momentální pracovní neschopnost, bude to potřeba doložit neschopenkou. A to v souvislosti s dokladem o tom, že v době vzniku pracovní neschopnosti jste byli zaměstnaní nebo jste aktivně podnikali. V tomto případě trvá celý měsíc, než začne být pojistné uplatňováno. Také zde platí, že splátky se hradí nejdéle po dobu 1 roku.

Bude-li vaše pojištění zahrnovat riziko hospitalizace v nemocnici, počítejte s tím, že pojištění nabíhá nejdříve 3. den od pobytu v nemocnici. Nejdéle by to potom mělo být do 3 měsíců od vzniku dané události.

Velmi častým rizikem, které pokrývají různé nabídky pojištění schopnosti splácet, patří invalidita. Je však potřeba si uvědomit, že to platí pouze pro invaliditu 3. stupně, nikoliv pro lehčí formy. Pokud jste však toto schopni skutečně doložit, a to na základě posudku od OSSZ, bude za vás doplacen celý zbytek úvěru.

Vzpomeňme ještě poslední typické riziko, tedy smrt. Zde už není příliš prostoru na kličky, a tak podobně jako v případě invalidity 3. stupně, také zde je doplacen celý zbytek úvěru. A to s ohledem na smrt dlužníka pochopitelně rovnou bance.

Čím více toho pojistka kryje, tím je dražší

Je potřeba opět upozornit na to, že výše zmíněná krytí, se nemusí týkat konkrétně vaší pojistky. Zpravidla jsou v rámci pojištění schopnosti splácet pokryta třeba jenom dvě z výše uvedených rizik. Pokud se pak rozhodnete rozšířit pojistku o více rizik, můžete samozřejmě očekávat, že taková pojistka bude dražší. Je potom otázkou, nakolik se vám takové pojištění ještě vyplatí.

Nižší úrok na hypotéce díky pojištění? Pozor, má to háček!

Nižší úrok na hypotéce díky pojištění?
Pozor, má to háček!

Pokud se vás netýkají spotřebitelské úvěry, ale chcete si sjednat hypotéku, dejte si pozor na některé triky bank. Ty v tomto případě mnohdy nabízejí právě pojištění schopnosti splácet, a vy pak jako zodpovědní lidé v dobré víře takové pojištění uzavřete.

Často se vám banka snaží toto pojištění vykreslit v dobrém světle s ohledem na slevu na úrocích. Pokud si sjednáte pojištění, zkrátka dostanete nižší úrokovou sazbu. Je však skutečně opravdu potřeba důkladně počítat a posuzovat reálnou výhodnost takového pojištění. Splátky pojištění totiž nakonec mohou být vyšší, než bude úspora vyplývající z nižší úrokové sazby.

Řešením může být životní pojištění

Pokud vás ani množství výjimek pojištění schopnosti splácet neodradilo nad ním uvažovat, měli byste si jej ještě srovnat s jinými druhy pojištění. Třeba s kvalitním životním pojištěním, kterým si například lze jako bonus i snížit daňový základ. Zase ale pozor na to, že budete platit více, máte-li rizikové povolání.

Kvalitní životní pojištění každopádně můžete často sjednat mnohem levněji. Pamatujte na to, že pojištění schopnosti splácet sjednané u smluvní pojišťovny banky nebo jiné úvěrové společnosti, která vám poskytuje úvěr, totiž často bývá zbytečně drahé. Tím spíše s ohledem na to, jak málo často nabízí.

Komentáře k článku

Výše půjčky

10 000 Kč - 800 000 Kč

Doba splatnosti

6 - 84 měsíců

Zpracování

ihned

Katalog půjček

Srovnejte si půjčky podle sebe a vyberte si tu pravou.

Srovnat půjčky