Jak zjistit bonus u povinného ručení?

Jak zjistit bonus u povinného ručení?

Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla neboli povinné ručení je jednou z těch pojistek, které musí sjednat každý majitel nebo provozovatel daného dopravního prostředku. Když už tu je ona povinnost pojistku mít, hledí většina lidí na to, aby stála co nejméně. Ovlivnit to může jak charakteristika pojistky, tak typ pojišťovaného auta.

Velký vliv na výslednou cenu má i pojistitel, který svůj vůz pojišťuje. Právě k němu se vážou dvě hodnoty. Jednou je malus, který ceníkové ceny zdražuje. Druhou pozitivní hodnotou je takzvaný bonus. Ten je výhodný v tom, že cenu pojištění snižuje. Mnohdy až výrazně.

Přenositelnost bonusů a malusů

Je třeba mít na paměti, že bonus/malus se vztahuje k pojistníkovi a je přenositelný mezi pojišťovnami. Pokud například prodáváte své dosavadní auto a přihlašujete nové, nezapomeňte požádat pojišťovnu o započtení bonusů při sjednávání nového povinného ručení.

Jak velký bonus je možné získat a za co?

Čím vyšší má člověk bonus, tím levnější může mít povinné ručení. Objevuje se proto otázka, jak se dá bonus získat a v jaké může být nejvyšší výši. Začneme jeho získáním. Nárok na něho mají jenom ti, kteří jezdí bez nehod. Tedy lépe řešeno ti, kteří nehody nezpůsobí. Pokud se někdo stane účastníkem dopravní nehody, kterou nezpůsobil, nemá to na jeho stav bonusu vliv. S každým rokem, po který osoba nemá nehodu, dostává určitou výši procentuálního bonusu. Ta je obvykle okolo 5 procent každoročně.

Jak bonus získat již víte. Podívejme se společně také na to, jaká je ona maximální výše, kterou lze mít. Mnoho lidí by uvítalo bonus stoprocentní. To ale možné není. Maximum je stanoveno na 60 procent, ve výjimečných případech na hranici 65 procent. Více už ve formě bonusu na povinném ručení získat nelze.

Výše bonusu ukazuje na výši slevy

Proč se bonus povinného ručení uvádí v procentech? Je to celkem jednoduché. Právě procentuální hodnota vyjadřuje, o kolik procent bude ponížena klasická ceníková cena povinného ručení. Pokud by pojistka činila 5 000 Kč podle aktuálního ceníku, má člověk s padesátiprocentním bonusem nárok přesně na tuto výši slevy. Cena pojištění mu je ponížena na polovinu a on bude platit jenom 2 500 Kč. Úvaha je jasná. Čím větší bonus, tím větší sleva a tím menší pojistná platba.

Bonus nemusí jenom stoupat

S každým rokem bez nehody bonus vzroste zhruba o 5 procent. Hranicí kde se zastaví je 60, respektive 65 procent. To zároveň neznamená, že tato výše zůstane konkrétní osobě napořád. Stejně tak to neznamená, že bonus bude s každým rokem klesat. Může i výrazně klesnout, na což má vliv obdržený malus. Ten je přímým opakem bonusu.

Malus je hodnotou, která jde přesně opačným směrem. Pokud způsobí dopravní nehodu, podepíše se to právě na tom, že mu hodnota bonusu klesne. Za každou nehodu je připisován malus ve výši 10 procent. Ten může bonus snížit nejenom na samotnou nulu. Malus je charakteristický tím, že může jít do mínusu. A to až na hranici 200 procent. To v praxi znamená až dvojnásobné zdražení ceníkové pojistky. Následně trvá dlouhé desítky let, než se taková osoba dostane na nulu, nebo dokonce do plusu.

Jak a kde zjistit svůj bonus na povinném ručení?

Zjištění bonusu na povinném ručení není pro běžného člověka až tak jednoduché. I když všechny údaje o klientech obsahuje centrální databáze České kanceláře pojistitelů, je třeba dodat, že do ní nemají běžní lidé přístup. Dostat se k údajům mohou jenom pojišťovny, popřípadě zprostředkovatelé pojistných produktů.

První možností je tedy kontaktovat příslušnou pojišťovnu nebo příslušeného zprostředkovatele produktů s dotazem, jak velký je váš aktuální bonus. Druhou možností je klasické sjednání pojistky. Všechny pojišťovny mají povinnost zjistit si při sjednání výši vašeho bonusu a ten následně uplatnit. To v praxi znamená, že když využijete různé online srovnávače jak k nalezení nejvýhodnější pojistky, tak i k jejímu sjednání, bude bonus uplatněn.

Je tu samozřejmě i třetí možnost. Různé pojišťovny i online srovnávače mají k dispozici formuláře, kam zadáte dobu vlastnictví vašeho řidičského oprávnění a počet nehod, popřípadě počet let bez nehod. Proběhne orientační výpočet, který vám s velkou přesností zjistí, jaká je vaše výše bonusu. Při následném sjednání bude pochopitelně ověřena a také uplatněna ona reálná výše.

Bonus se váže k osobě, nikoliv k autu nebo pojišťovně

Důležitou informací, která se k bonusům váže, je také to, že ten je spojený výhradně jenom s osobou. Nikoliv s pojišťovaným vozem, nebo s konkrétní pojistnou smlouvou. To v praxi znamená, že daná osoba může svůj bonus využívat v podstatě neustále. Je platný při výměně auta a pojištění jiného, stejně jako je platný v případě sjednávání pojistky na jakékoliv další auto. Nezmizí ani v případě výpovědi smlouvy a přesunu k jiné pojišťovně. Nejenom, že lze takto získat nejvýhodnější povinné ručení na trhu, ale to může být ještě poníženo právě o hodnotu daného bonusu.

Noví řidiči musí čekat

Nevýhodou bonusu je to, že noví řidiči automaticky spadají do skupiny těch, kteří mají k dispozici jenom ceníkové ceny, bez možnosti ponížení. Každá osoba, která získá řidičské oprávnění startuje na nule. S každým rokem bez nehody získává pětiprocentní bonus. S každou nehodou jde deset procent doků. Pokud začínající řidič způsobí hned v prvních měsících karambol, podepíše se to nejenom na jeho psychickém stavu, ale i na ceně pojistky, která bude po několik následujících let vyšší.

Komentáře k článku

Výše půjčky

10 000 Kč - 800 000 Kč

Doba splatnosti

6 - 84 měsíců

Zpracování

ihned

Katalog půjček

Srovnejte si půjčky podle sebe a vyberte si tu pravou.

Srovnat půjčky